xaydung nhacua

in Ho, Sweden

xaydung nhacua

in Ho, Sweden

About me
Đỗ Nghiệm là công ty xây dựng hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng, sửa chữa, cải tạo. Đến nay, chúng tôi đã trực tiếp tham gia thiết kế , thi công rất nhiều các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, nhà... (more)


Languages

English

This is a space for xaydung to share inspiration, information, and opportunities for involvement with global impact.

See who xaydung has engaged!