Nathalia de Freitas Campos

in Brazil

Nathalia de Freitas Campos

in Brazil
  • 1
    country-visited icon

    COUNTRIES VISITED

About me
eu acredito.


Languages

Portuguese, English, Thai


Age

34

This is a space for Nathalia to share inspiration, information, and opportunities for involvement with global impact.

inspired icon

Nathalia has engaged 9 people!

1

OLATUNJI OLA-DAVIES
Lagos, Nigeria

2

Vitor Massao Kodaira de Medeiros
São Paulo, Brazil

3

Renata Florentino de Faria Santos
Campinas, Brazil

4

clarita zarate
United States

5

Elaine
Uberaba, Brazil

6

Abhijith Jayanthi
Hyderabad, India

7

Dickson mwakio
Kibera, Kenya

8

theresecouture
Edmonton, Canada

9

Jessica S.Astin
United States