minh

in New, United States

minh

in New, United States

About me
CoastlineCare là nhà thuốc đạt chuẩn GPP (thực hành tốt nhà thuốc) do sở y tế Thành Phố Hồ Chí Minh cấp dưới sự quản lý chuyên môn của dược sỹ đại học Hồ Thân Thương. Nhà thuốc vừa mới được thành lập
https://coastlinecare.vn/ (more)


Languages

English

This is a space for minh to share inspiration, information, and opportunities for involvement with global impact.

See who minh has engaged!